วัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
# รายการหัวเรื่อง
1 ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2
3 ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
4 ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
5 งานสัมมนา Key to Success: Strategic Management of IP Asset
6 ภาพข่าว การตัดสินการประกวดโครงงานทรัพย์สินทางปัญญา
7 ภาพข่าวงาน “Gransport Young Designer Contest 2009”
8 ภาพข่าว งานมอบโล่รางวัลและเงินทุนการศึกษา
9 งานสัมมนา "ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา เส้นทางสู่สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน"
10 จัดประลองไอเดียสร้างสรรค์เปลี่ยนนวัตกรรมในตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาเป็นธุรกิจ
11 ภาพข่าวกิจกรรม ของสมาคมฯ วันที่ 19 มกราคม 2552
12 ภาพข่าวกิจกรรม สมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ 27 มกราคม 2552
13 ภาพข่าว งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
14 ภาพข่าว การเปิดงานสัมมนา JPO 2009
15 ภาพข่าว อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
16 ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด IP Mart Award 2009
17 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มอบรางวัล โครงการ IP MART AWARD 2009
18 ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
19 ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค
20 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
21 (เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง Center of Excellence)
22 สัมมนาเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก” จังดวัดเชียงใหม่
23 ภาพข่าว เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก”
24 สัมมนาเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก” จังดวัดสงขลา
25 ภาพข่าว เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก”
26 จัดตั้งศูนย์รวมที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานแข่งขันในระดับสากล
27 กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
28 ภาพข่าว SIPA ต่อยอดผู้ประกอบการร้านเน็ตและคอมฯ
29 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
30 ม.เกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี!
31 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
32 ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ
33 ขอเชิญร่วมชมงานแสดงสินค้าของขวัญ
34 กรมการค้าภายในปลุกกระแสความเป็นไทย
35 เจโทร มอบของขวัญพิเศษให้ SMEs ไทย
36 โบว์ลิ่งการกุศล
37 Happy New Year 2011
38 BOWLING CUP
39 ภาพการบริจาคเงินให้บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน
40 ก้าวกระโดดในโลกธุรกิจ สินค้าไฮเทค
41 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
42 สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ให้สิทธิ์ผู้ส่งออกร่วมเปิดบูธฟรีที่ “เวียดนาม”
43 งานสัมมนาโครงการ
44 ภาพกิจกรรม "การสำรวจกิจกรรมขององค์กรถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักแห่งราชอาณาจักรไทย"
45 งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค ครั้งที่ ๑
46 เทคนิคการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้คุ้มทุน
47 ส่งออกฯ ผนึกกำลังแบงค์กสิกร แนะความรู้เรื่อง L/C ป้องกันกลโกงการค้าระหว่างประเทศ
48 ส่งออกฯ อัดฉีดนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศรุ่นใหม่เข้าตลาดโลก
49 พัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา สู่การประชาสัมพันธ์
50 ส่งออกเตือนบาทแข็ง
51 ภาพบรรยากาศการไปเยียมชมโรงเรียน
52 SME THAILAND EXPO 2011
53 การใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
54 ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
55 ภาพข่าวงานสัมมนา
56 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน SIPA
57 ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน SIPA
58 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน ครั้งที่ 3
59 ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน SIPA ครั้งที่ 4
60 INPIT
61 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน ครั้งที่ 4
62 ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน SIPA ครั้งที่ 5
63 ภาพข่าว งาน SIPA ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร
64 โครงการอบรม พัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา
65 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
66 ทุน JPO
67 สัมมนา "ทรัพย์สินทางปัญญา"
68 ทุน JPO 2013
69 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ
70 จัดการฝึกอบรมการร่างคำขอสิทธิบัตรในอาเซียน
71 ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557
72 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา JPO
73 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org