วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม ของสมาคมฯ วันที่ 19 มกราคม 2552
ภาพข่าวกิจกรรม ของสมาคมฯ วันที่ 19 มกราคม 2552
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแก่อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 
ดร.สุภาพรรณ พงษ์หล่อพิศิษฐ์ นำคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแก่ นายไมตรี สุเทพากุล อธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เมื่อวันที่  19 มกราคม 2552

 

 

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org