วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา Key to Success: Strategic Management of IP Asset
งานสัมมนา Key to Success: Strategic Management of IP Asset

                           
                    
 ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี 
 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่... กำหนดการ  / ใบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org