วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2

งานประชุมสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"

            เนื่องด้วย บริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาสร้างให้เกิดประโยชน์  จึงได้ร่วมกันจัดงานประชุมสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 2  ในหัวข้อเรื่อง การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต่อยอดจากการสัมมนาในครั้งแรก รวมถึงเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดยงานสัมมนาครั้งนี้ จะมีขึ้น ในวันที่ 27-28 เมษายน 2552 ณ. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเตล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี    ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้สามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียด และเอกสารประกอบการลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซด์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) www.trf.or.th    และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) www.nrct.go.th 
  

            ทางทีมงานจึงใคร่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาครั้งนี้
 
ขอแสดงความนับถือ

 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่นี่

- Flyer... 

- แบบฟอร์มการจองห้องพัก... 

- แบบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา... 

- หลักการเหตุผล และกำหนดการสัมมนา... 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org