วัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก เกี่ยวกับ IPPAT
เกี่ยวกับIPPAT PDF พิมพ์
 สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการชาวไทย กอปรกับมีความประสงค์จะสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล

จึงได้ก่อตั้ง สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาการจัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชาวไทยในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org