วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ  

- Registration Form For Alumni Meeting

- Registration Form For Seminar

- จดหมายเชิญสัมมนา JPO 2016

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org