วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรมการร่างคำขอสิทธิบัตรในอาเซียน
จัดการฝึกอบรมการร่างคำขอสิทธิบัตรในอาเซียน

ท่านที่สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับ พร้อมรายละเอียดได้ที่นี้  .......

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org