วัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ

สมาชิกท่านที่สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับ พร้อมรายละเอียดได้ที่นี้  .....

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org