วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

ทุน JPO 2013

                        ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเต็มจำนวน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชี่ยวชาญสาขาทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ของญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์เต็ม โดยสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

                      ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดได้ที่นี้  (ไฟล์เอกสารแนบ)

1. รายละเอียดทุน (General Information)....

2. คำแนะนำการกรอกใบสมัคร (Guideline)...

3. ใบสมัครทุน (Application Form)...

4. แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (About the Handling of Personal Information Concerning Trainees)....

5. เอกสารประกอบการสมัคร (Check List)....

 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 5

กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.0-2547-4652 (ติดต่อทุน JPO/IPR)

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org