วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในปี 2554 และร่วม
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2555 - 2557 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
ชั้น 22 อาคาร 253 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ สมาชิกสามารถส่งใบ
ตอบรับมายังสมาคมฯ ได้ทางโทรสาร 0-2664-4394 และทางอีเมล
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภายในวันอังคารที่ 24 เมษายน ศกนี้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6666-5316, 0-2664-4393
 
รายละเอียด : จดหมายเชิญประชุม....  

ใบตอบรับ  ใบมอบฉันทะ.....       

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org