วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว งาน SIPA ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว งาน SIPA ครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (การสัมมนา ครั้งที่ 5  : กรุงเทพมหานคร)

 

                        นาย ปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการสัมมนา “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร    เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org