วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน SIPA ครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน SIPA ครั้งที่ 5
ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดงานสัมมนา
 
“การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์
และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย”
 
เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การนำไปใช้ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก และสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 ครั้ง / อ.เมือง จ.เชียงใหม่ / อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
 
โดยครั้งที่ 5 เป็นครั้งสุดท้ายถือเป็นการปิดโครงการฯ 
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัด) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการฯ 02 – 949 – 5404 ต่อ 11,12
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานโครงการฯ
คุณดารุณี  086 – 980 – 9999
คุณสรัญญา 083 – 292 - 8250
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org