วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน ครั้งที่ 4
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์งาน ครั้งที่ 4

การสัมมนา ครั้งที่ 4  : อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                            นาย ปริญญา กระจ่างมล  รองผู้อำนวยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา  “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองทรัพ์สินทางปัญญาด้านซอฟต์ แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย” เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์การนำไปใช้ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์  ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เมื่อเร็ว ๆ นี้

*****************************

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org