วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

INPIT

การประชุมนานาชาติเชิงแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา ณ กรุงเทพฯ

สำนักงานการประชุมนานาชาติเชิงแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ขอเรียนเชิญสมาชิก
สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าร่วม "การประชุมนานาชาติแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ของการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 - 16.35 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยสามารถส่งใบลงทะเบียนได้ที่เบอร์0-2261-2025 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 08-1731-6740

ดาวน์โหลดรายละเอียด พร้อมใบลงทะเบียนได้ที่นี่ .......

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org