วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน SIPA
ข่าวประชาสัมพันธ์ งาน SIPA

 

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองทรัพ์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย” เพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การนำไปใช้ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งได้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก และสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 ครั้ง / อ.เมือง จ.เชียงใหม่ / อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ อ.เมือง   จ.ขอนแก่น ซึ่งในวันจันทร์ที่ 30 มกราคมศกนี้จะเป็นการจัดขื้นเป็นครั้งที่ 3 ณ. ห้องประชุม มงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัด) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ 02 – 949 – 5404 ต่อ 11,12

************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานโครงการฯ

คุณดารุณี  086 – 980 – 9999

คุณสรัญญา 083 – 292 - 8250

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org