วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

ภาพข่าวงานสัมมนา

 “การยกระดับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยเพื่อ รองรับแรงผลักดันจากการแข่งขันในเวทีโลก”       

 

                       

  (จากขวาไปซ้าย : นายชยธวัช อติแพทย์, นายโทรุ ยามาซากิ, นางปัจฉิมา ธนสันติ)

                           นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย นายโทรุ ยามาซากิ รองผู้อำนวยการแผนกกิจการระหว่างประเทศของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office (JPO)) และนางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมเปิดงานสัมมนาฟรี “การยกระดับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยเพื่อรองรับแรงผลักดันจากการแข่งขันในเวทีโลก” ณ ห้องเดอะแกลเลอรี่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยงานสัมมนาครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในการมุ่งพัฒนายกระดับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยให้สามารถรองรับแรงผลักดันจากการแข่งขันในระดับโลกได้ อันจะส่งผลให้ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยและญี่ปุ่นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น          

ชมภาพงานสัมมนาได้ที่นี่

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org