วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

                                                                                    

 ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา...

 แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาโครงการได้ที่นี่... 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org