วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศการไปเยียมชมโรงเรียน
ภาพบรรยากาศการไปเยียมชมโรงเรียน

ภาพบรรยากาศการไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

จัดตั้งชมรมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาภายในโรงเรียน

การเยี่ยมชม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 

                                      เข้าชมภาพทั้งหมด

การเยี่ยมชม โรงเรียนหอวัง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 

                                    เข้าชมภาพทั้งหมด

การเยี่ยมชม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 

                                      เข้าชมภาพทั้งหมด

การเยี่ยมชม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 

                                      เข้าชมภาพทั้งหมด

การเยี่ยมชม โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 

                                      เข้าชมภาพทั้งหมด

การเยี่ยมชม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 

                                     เข้าชมภาพทั้งหมด

การเยี่ยมชม โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554

                                     เข้าชมภาพทั้งหมด

 

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org