วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

ส่งออกเตือนบาทแข็ง

ส่งออกฯ เตือนบาทแข็ง หวั่นกระทบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง “ลดความเสี่ยงในด้านการส่งออก”  รับมือค่าเงินบาทที่ผันผวน

                   นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ    เปิดเผยว่า การทำธุรกิจระหว่างประเทศนั้นผู้ส่งออกหลายรายต้องพบกับความเสี่ยงในด้านของค่าเงินบาทที่ผันผวนทำให้สูญเสียกำไรหรือลูกค้ารับสินค้าแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน ทั้งนี้ในด้านภาพรวมของการส่งออกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก633,708.2 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 9.4  และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 9.3  มูลค่าการนำเข้าประมาณ602,897.5 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2553  ร้อยละ 18.1 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 4.1  สรุปในช่วงมกราคม – มิถุนายน  ปี 2554  ไทยเกินดุลการค้า มูลค่า 62,646.9 ล้านบาท  ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2553  ร้อยละ 63

                    นางสาวกาญจนา เผยต่อว่า อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2554 แข็งค่าขึ้น 6.7% แต่สำหรับค่าเงินบาทในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศได้  ดังนั้นภาคธุรกิจจึงควรปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ดังนั้น ทางสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “ลดความเสี่ยงในด้านการส่งออก” ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.นี้ โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นในเรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงในการทำธุรกิจส่งออก,ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน,เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ

                    ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โทร.0-2512-0093-104 ต่อ 360, 363, 359 หรือ www.depthai.go.th

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org