วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ พัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา สู่การประชาสัมพันธ์
พัฒนายุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา สู่การประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด และ กำหนดการ...

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org