วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ส่งออกฯ ผนึกกำลังแบงค์กสิกร แนะความรู้เรื่อง L/C ป้องกันกลโกงการค้าระหว่างประเทศ
ส่งออกฯ ผนึกกำลังแบงค์กสิกร แนะความรู้เรื่อง L/C ป้องกันกลโกงการค้าระหว่างประเทศ

 

ส่งออกฯ ผนึกกำลังแบงค์กสิกร แนะความรู้เรื่อง L/C

ป้องกันกลโกงการค้าระหว่างประเทศ

 

กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบัฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย

ชวนผู้ประกอบการส่งออกเติมเต็มทักษะ เรียนรู้เอกสารส่งออกตามเงื่อนไข L/C

เพื่อป้องกันความเสียหายจากกลโกงจากคู่ค้าระหว่างประเทศ

 

                          นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการดำเนินธุรกิจส่งออกส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการนิยมระบุเงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้า ด้วยระบบเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือL/C เนื่องจากเป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีธนาคารพาณิชย์เป็นตัวแทนการชำระเงิน ในการนี้ธนาคารพาณิชย์จะดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ขายต่อเมื่อผู้ขายได้ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงL/C และภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงของหอการค้านานาชาติ ฉบับที่ 600 (UCP.No.600) และมาตรฐานสากล ในการปฎิบัติของธนาคารสำหรับตรวจเอกสารภายใต้L/C (LSBP No.681) ทั้งนี้เจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารส่งออกจึงควรศึกษาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกลโกงการค้าระหว่างประเทศ หรือ ปัญหาการส่งออกแล้วไม่ได้รับเงิน หรือรับเงินล่าช้า

 

                           ดังนั้น สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเรื่อง “การชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต และการศึกษา (UCP.No.600) และ (LSBP No.681)” ระว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้จัดเตรียมเอกสารส่งออกได้อย่างถูกต้อง ค่าสมัคร 3,000 บาท

                 

                         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก (ถนนรัชดาฯ)

โทร. 0 2512 0093 - 104 ต่อ 363, 360 หรือที่ www.depthai.go.th

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org