วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้คุ้มทุน
เทคนิคการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้คุ้มทุน

 

ส่งออกฯ แนะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างไรให้คุ้มทุน

กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศเชิญชวนผู้ประกอบ

เข้าร่วมอบรม เทคนิคการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้คุ้มทุน ต่อยอดธุรกิจให้สามารถเข้าถึง

ผู้ซื้อต่างชาติอย่างตรงเป้าหมาย

            นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ทุกวันนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายหันมาให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามากขึ้น เนื่องจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำคัญวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่เชื่อมั่นว่าสินค้าของตนเองมีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการส่งออก แต่ยังขาดประสบการณ์และแนวทางการค้าที่มีสภาวะการเข้าร่วมงานการแข่งขันสูงมากในตลาดโลก การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยได้ เพราะเป็นแหล่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกได้มาพบปะ และนำเสนอสินค้าให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อ/ขาย และการเจรจาเพื่อเป็นแนวทางการร่วมทุนในอนาคต                 

ดังนั้นกรมส่งเสริมการส่งออก  โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ   จึงกำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้คุ้มทุน” ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออก มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างไรให้คุ้มทุนมากที่สุด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆ อาทิ เทคนิคการคัดเลือกงานแสดงสินค้า,การเลือกตัวสินค้าให้เหมาะสมกับงานแสดงสินค้า, การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย, การจัดเตรียมเอกสาร, การเลือกพนักงาน, การจัดบูธและอีกหลายเทคนิคที่จะถูกถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แจ้งเกิดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงการขอรับคำชี้แนะเทคนิค และแนวทาง เพื่อนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ เพียง 60 ท่าน ค่าสมัครเพียง 1,000/ท่าน ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depthai.go.th หรือโทร.02-5131909 ต่อ 360, 687

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org