วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค ครั้งที่ ๑
งานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค ครั้งที่ ๑

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะจัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาค ครั้งที่ ๑  ในระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมในพระอัจฉริยะภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า สร้างโอกาสและช่องทางให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา    โดยภายในงานดังกล่าว จะมีการแสดงนิทรรศการผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดแสดงและขายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาและรับคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

 ดาวน์โหลด....รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่นี่

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org