วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ให้สิทธิ์ผู้ส่งออกร่วมเปิดบูธฟรีที่ “เวียดนาม”
สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ ให้สิทธิ์ผู้ส่งออกร่วมเปิดบูธฟรีที่ “เวียดนาม”

สถาบันฝึกฯ ให้สิทธิ์ผู้ส่งออก

ร่วมเปิดบูธฟรีที่ “เวียดนาม”

          ให้สิทธ์ สมาชิก Smart Exporter รุ่น 12 บินโชว์สินค้าฟรี 4 -7 ส.ค.54 หวังกระตุ้นส่งออกไทยทะลุเป้า เร่งส่งหลักสูตรอบรมเข้ม เน้น “กูรู”ภาคส่งออกเติมความรู้เข้มข้น ติดอาวุธผู้ส่งออกแข่งขันได้ ในทุกเวทีการค้า

              นางสาวกาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า นับจากต้นปี 2554 เป็นต้นมาเศรษฐกิจโลกได้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น ประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยมีการส่งคำสั่งซื้อสินค้ามาจำนวนมาก โดยปี 2554 คาดว่าการส่งออกของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปีก่อน 12% หรือมีมูลค่าประมาณ 219,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งการส่งออกยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ โดยประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกัน ถือว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในด้านการส่งออก เนื่องจากมีสินค้าที่มีคุณภาพ และหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทั่วโลก

          “เงื่อนไขทางการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญๆ เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบธุรกิจการส่งออกจะต้องเรียนรู้เงื่อนไขทางการค้าต่างๆให้มากขึ้น เพื่อจะได้รู้เท่าทันการค้าในโลกสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา  ดังนั้น กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart   Exporter” (รุ่นที่ 12) ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2554  เพื่อเติมเต็มความรู้ผู้ส่งออกให้มากขึ้น โดยสถาบันฝึกอบรมฯ ได้จัดคณะวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการส่งออกที่มากประสบการณ์ทำหน้าที่ให้ความรู้ พร้อมตอบทุกประเด็นปัญหาข้อสงสัยเฉพาะด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้มาประยุคใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน”

            นางสาวกาญจนา กล่าวว่า ทางสถาบันฝึกอบรมฯ ได้จัดให้หลักสูตรฝึกอบรม “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ: Smart   Exporter” รุ่นที่ 12 เป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับสิทธิพิเศษในการออกบูธเข้าร่วมงาน Thailand Trade Exhibition 2011 ณ นครโฮจิมินท์   ประเทศเวียดนาม ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.  0-2512-0093   ต่อ  664,360 , มือถือ 086-3263915 หรือ  www.depthai.go.th

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org