วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม "การสำรวจกิจกรรมขององค์กรถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักแห่งราชอาณาจักรไทย"
ภาพกิจกรรม "การสำรวจกิจกรรมขององค์กรถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักแห่งราชอาณาจักรไทย"

รวมภาพกิจกรรมในงาน "การสำรวจกิจกรรมขององค์กรถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักแห่งราชอาณาจักรไทย"
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2554 

         

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เจโทร กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาโครงการ

"การสำรวจกิจกรรมขององค์กรการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักแห่งราชอาณาจักรไทย" 

ณ ห้องประกายเพชร
โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น. ที่ผ่านมา

 
รายละเอียดของงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้  ที่นี่

กำหนดการ 

สรุปโครงการ  

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org