วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

งานสัมมนาโครงการ

 

"การสำรวจกิจกรรมขององค์กรถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักแห่งราชอาณาจักรไทย"  

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น Japan External Trade Organization (JETRO) จัดงานสัมมนาโครงการ "การสำรวจกิจกรรมขององค์กรถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักแห่งราชอาณาจักรไทย" (Survey on Activities of Major Technology Licensing Organizations in Kingdom of Thailand)  ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประกายเพชรโรงแรมเอเชียกรุงเทพ ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี 296ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ด่วน! สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 0-2664-4393, 08-6666-5316 โทรสาร : 0-2664-4394

ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม ศกนี้ !!

ดาวน์โหลด..จดหมายเชิญร่วมงาน.. 

กำหนดการ 'งานสัมมนาโครงการ'..

สรุปรายงานโครงการ ..

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org