วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

เรื่อง      ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

เรียน      สมาชิกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

          

            ด้วยคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554  เพื่อรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการของสมาคมฯ รวมทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ท่านสมาชิกเพื่อทราบ   โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เลขที่ 253 สุขุมวิทซอย 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดได้ที่นี่

จดหมายเชิญประชุมพร้อมใบตอบรับ...

ใบมอบฉันทะ...

 

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org