วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ก้าวกระโดดในโลกธุรกิจ สินค้าไฮเทค
ก้าวกระโดดในโลกธุรกิจ สินค้าไฮเทค

 ด้วยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี

ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ร่วมกับโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจนานาชาติ หรือ International MBA Program (IMBA)

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

             ในนามโครงการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการไทย : InnoBiz Project  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ นักคิด ผู้ประกอบ ธุรกิจ นักวางแผนธุรกิจ นักการตลาด รวมทั้งผู้ที่สนใจการนำทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จะทำให้กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินธุรกิจไปอย่างมีแต้มต่อและเข้มแข็ง จึงขอเชิญท่าน ร่วมกิจกรรม  ซึ่งจะจัดขึ้น

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด  กรุงเทพมหานคร 

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดได้ที่นี่.... 

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสัมนา...

รายละเอียดการจัดกิจกรรม ...

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org