วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพการบริจาคเงินให้บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน
ภาพการบริจาคเงินให้บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

ภาพการบริจาคเงินให้บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน (รายได้จากงานโบว์ลิ่งฯ )

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org