วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ
ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ SME , OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาทางเทคนิควิชาการและการปรึกษาแนะนำ โครงการ เสริมสร้างขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนและการทำตลาดเชิงรุกในพื้นที่ 4 จังหวัดดังนี้


          1.จังหวัดนนทบุรี                         วันที่ 8 ก.ย. 2553              ณ ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช สะพานพระราม 5
          2.
จังหวัดกาญจนบุรี                   วันที่ 10 ก.ย. 2553                ณ ห้องConvention Hall โรงแรมอาร์เอส
          3.จังหวัดสมุทรสาคร                  วันที่ 13 ก.ย. 2553                ณ ห้องพรรณทิพย์ นิวรสทิพย์
          4.จังหวัดสมุทรสงคราม              วันที่ 17 ก.ย. 2553            ณ ภัตาคารฮวดหูฉลาม
          

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจรีบสำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2564-4000 ต่อ 2006-2014, 08-7786-8238, 08-2450-2626

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org