วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว SIPA ต่อยอดผู้ประกอบการร้านเน็ตและคอมฯ
ภาพข่าว SIPA ต่อยอดผู้ประกอบการร้านเน็ตและคอมฯ

SIPA ต่อยอดผู้ประกอบการร้านเน็ตและคอมฯ 

         จัดสัมมนา เรื่อง สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Suriyan และ Chantra”

 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Suriyan และ Chantra” โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และสร้างผู้เชี่ยวชาญที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือและตอบปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้กับผู้ใช้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์  โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org