วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์รวมที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานแข่งขันในระดับสากล
จัดตั้งศูนย์รวมที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานแข่งขันในระดับสากล
 

  จัดตั้งศูนย์รวมที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการ

ยกระดับมาตรฐานแข่งขันในระดับสากล

  
 

               กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าพัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพ SP (Service Provider)  ตามยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาที่ปรึกษาของกรม ซึ่งรู้จักกันในชื่อโครงการสร้างบ้านให้ที่ปรึกษา หวังให้เป็นศูนย์รวมของที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพ และรับรองสมมรรถนะที่ปรึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด...

ดาวน์โหลด....

  
 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dip.go.th

สอบถามโดยตรงที่ สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร.0-2354-3239 โทรสาร 0-2354-3275

                              หรือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

โทร. 02-564-4000 ต่อ 2017, 2018

  
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org