วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก”
ภาพข่าว เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก”
 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนาต่อยอดความรู้

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลก

 
           นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีการค้าโลกที่จัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ แก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความร่วมมือหรือความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ตลอดจนบทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในเวทีการค้าโลก เพื่อให้สามารถเตรียมการปรับตัวรองรับผลกระทบและโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้ ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆนี้
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org