วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง Center of Excellence)
(เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง Center of Excellence)
      

               กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้  ขอเรียนเชิญอธิการบดีหรือผู้แทน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ : การจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Center of  Excellence)  

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้แนวคิดในการผลักดันสถาบันการศึกษาให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ บุคลากร 

และการบริหารจัดการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ 

                โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายและบทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสถาบัน การศึกษา    

ในวันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม 2553  เวลา 08.30 – 16.30 . ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3            

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  วิภาวดี กรุงเทพฯ

                สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์   

โทร. 0-2547-4660 หรือ www.ipthailand.go.th

หรือศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทร. 0-2949-5404                                                                                      

             
   
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org