วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร ให้โดนใจผู้บริโภค

            

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เปิดคอร์ส  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และให้คำปรึกษา

 เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร  ให้โดนใจผู้บริโภค

                    

 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรม เรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร  ให้โดนใจผู้บริโภค ภายใต้โครงการบริหารจัดการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดในอนาคต ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 13  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี้ 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานโครงการฯ คุณณัฏฐ์ธนิน  โทร.  0-2949-5403-6 ,086-5449160

 

                                                                               

              
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org