วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
        ฟรี! ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่สมาชิก... โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่...
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org