วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด IP Mart Award 2009
ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด IP Mart Award 2009
 

      

   

IP MART A WARD 2009 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPC) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดใน 

โครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจ IP Mart Award 2009 

 

ภายใต้โครงการบริหารจัดการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางธุรกิจ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานที่เกิดจากสร้างสรรค์วิจัยและพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะกลุ่มผลงานที่นำมาเข้าระบบตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา 

  มาจัดทำเป็นแผนธุรกิจ เพื่อเชื่อมต่อกับโลกของธุรกิจ  

และให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม 

 

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.30-16.00 น. 

ห้องฟินิกซ์ 5-8  อาคารเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 5   กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์ 

โทร. 0-2547-6034  www.thaiipmart.com หรือศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทร.0-2949-5404 

 
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org