วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพข่าว อวยพรปีใหม่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแก่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 

นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคม นำคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และในโอกาสขึ้นปีใหม่แก่                              นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2552

 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org