วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว การเปิดงานสัมมนา JPO 2009
ภาพข่าว การเปิดงานสัมมนา JPO 2009
การเปิดงานสัมมนา JPO 2009 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม : ธงรบแห่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทยวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค
สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office) สถาบันนวัตกรรมและการประดิษฐ์ญี่ปุ่น (Japan Institute Innovation and Invention) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานสัมมนา JPO 2009 ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม : ธงรบแห่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของไทยเมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค โดยมี นายสมศักดิ์ พณิชยกุล  รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงาน  (เรียงลำดับจากซ้าย : Mr.Toru Yamazaki ตัวแทนจาก JPO, Ms.Yoshiko Sugawara, นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคม, นายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, Prof.Shin-Ichiro Suzuki ตัวแทนจาก JIII, Mr.Koichi Tamura, และ Mr.Akira Endo)
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org