วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
ภาพข่าว งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
 
สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ณ ห้องฟังค์ชั่นรูม 1 โรงแรมไทปัน ถ.สุขุมวิท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org