วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว งานมอบโล่รางวัลและเงินทุนการศึกษา
ภาพข่าว งานมอบโล่รางวัลและเงินทุนการศึกษา
 งานมอบโล่รางวัลและเงินทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดโครงงานทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา
 
นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่รางวัลและเงินทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดโครงงานทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับเงินทุนการศึกษา 30,000 บาท (ด้านขวาสุด) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท (คนที่ 2 จากด้านขวา) และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ได้รับเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท (คนที่ 2 จากด้านซ้าย) ในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพย์สินทางปัญญา ปีที่ 17 วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org