วัน อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว การตัดสินการประกวดโครงงานทรัพย์สินทางปัญญา
ภาพข่าว การตัดสินการประกวดโครงงานทรัพย์สินทางปัญญา
 การตัดสินการประกวดโครงงานทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา
 
  สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประกวดโครงงานทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เพื่อให้เยาวชนได้เป็นผู้นำด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยคณะกรรมการตัดสินฯ ได้ทำการตัดสินการประกวดให้ โรงเรียนสายปัญญารังสิต โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เป็นผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org