วัน จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

logo

หน้าแรก ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ภาพข่าวกิจกรรม สมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ 27 มกราคม 2552
ภาพข่าวกิจกรรม สมาคมฯ เข้าอวยพรปีใหม่ 27 มกราคม 2552
 สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กรุงเทพฯ  หรือ Japan External Trade Organization (JETRO) Bangkok
 
  นายชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญแก่ นายมิชิทากะ โอฮาตะ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น กรุงเทพฯ  หรือ Japan External Trade Organization (JETRO) Bangkok เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552
 

สมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) อาคาร 253, ชั้น 22 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : (02) 664 - 4393 โทรสาร : (02) 664 - 4394 E-mail : ipm@ippat.org